Tuyển Dụng

Ứng viên nộp hồ sơ về: Email: billy@newaysvietnam.com hoặc: andy@newaysvietnam.com 01 Trợ Lý Kinh Doanh Mô tả công việc – Chăm sóc khách hàng – Đăng bài quảng cáo. – Chăm sóc khách hàng và bán hàng theo lịch trình đã định. – Tìm hiểu nhu cầu, tư vấn và chăm sóc khách hàng trước,…

Các hoạt động marketing online

Các hoạt động Marketing online của Neways Bằng nhiều hình thức khác nhau Neways sẽ thực hiện các hoạt động Marketing online nhằm tăng lượng truy cập vào website của khách sạn nhằm giúp cơ hội bán phòng nhiều hơn. Sau đây là một số hoạt động Marketing online của Neways Tối ưu hóa Website…