Tuyển Dụng

Ứng viên nộp hồ sơ về: Email: billy@newaysvietnam.com hoặc: andy@newaysvietnam.com 01 Trợ Lý Kinh Doanh Mô tả công việc – Chăm sóc khách hàng – Đăng bài quảng cáo. – Chăm sóc khách hàng và bán hàng theo lịch trình đã định. – Tìm hiểu nhu cầu, tư vấn và chăm sóc khách hàng trước,…