Các hoạt động marketing online

Các hoạt động Marketing online của Neways Bằng nhiều hình thức khác nhau Neways sẽ thực hiện các hoạt động Marketing online nhằm tăng lượng truy cập vào website của khách sạn nhằm giúp cơ hội bán phòng nhiều hơn. Sau đây là một số hoạt động Marketing online của Neways Tối ưu hóa Website…